1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Kommandon

Kommandon
Vanliga kommandon:
/afk - Visar för andra spelare att du inte är vid datorn. (Away From Keyboard).
/help - För att se vilka kommandon som finns tillgängliga.
/rules - Visar serverns Regler.
/suicide - För att ta självmord.
/getpos - Visar dina koordinater.

Meddelanden och Chatt:
/msg Namn Meddelande - Skickar ett privat meddelande (PM) till Namn med texten Meddelande (Skillnaden från mail är att detta bara går att skicka till spelare som är online).
/r Meddelande - Svarar (return) på ett PM som skickats till dig (t.ex. "/r Hej" skickar svaret "Hej")
/ignore Namn - Ignorerar en viss spelare (t.ex. "/ignore AltoXn")
/unignore Namn - Tar bort ignoreringen av en viss spelare (t.ex. "/unignore AltoXn")
/global - Placerar dig i den globala kanalen som syns i alla Världar
/local - Placerar dig i den lokala kanalen som bara syns för spelare som är inom 150 block runt om dig

Homes och Teleport:
/spawn - Teleporterar dig till spawn området.
/back - Teleporterar dig tillbaka till platsen du teleporterade ifrån senast.
/homes - Visar en lista på vilka homes du har och i vilket universum dom är i.
/sethome Namn - Sparar ett hem på platsen där du står med det namnet (t.ex. "/sethome gruva").
/home Namn - Teleporterar dig till tidigare sparat hem med det namnet (t.ex. "/home gruva".
/delhome Namn - Tar bort ett tidigare sparat hem med det namnet (t.ex. "/delhome gruva").
/tpa Namn - Skickar en teleport förfrågan att teleportera till spelaren (t.ex. "/tpa AltoXn").
/tpahere Namn - Skickar en teleport förfrågan till spelaren att teleportera TILL dig (t.ex. "/tpahere AltoXn").
/tpaccept - Accepterar en teleport förfrågan.
/tpdeny - Tackar nej till teleport förfrågan.
/warps - Visar en lista på warps du kan teleportera till
/warp Namn - Teleporterar dig till warpen med det namnet (t.ex. "/warp Creative")

OnTime kommandon:
/ontime - Kontrollerar hur länge du spelat på vår server och hur lång tid det är kvar innan du blir upprankad
/ontime top - Visar topplistan över de spelare som varit inne längst
/ontime top nummer - Numret bestämmer hur lång topplistan ska vara, så om du skriver 5 istället för nummer så blir topplistan 5 spelare lång

GriefPrevention kommandon som används i Survival och Creative:
/claim - För att få en flint (flinten används för att skapa och ändra claims)
/claimlist - Visar antalet claimblocks du har, från din rank och köpta samt var din claims är
/abandonclaim - För att ta bort den claimen du står i
/abandonallclaims - För att ta bort alla claims du har
/trust SpelarNamn - För att låta SpelarNamn bygga i din claim (t.ex. /trust AltoXn)
/untrust SpelarNamn - För att hindra SpelarNamn från att fortsätta bygga i din claim (t.ex. /untrust AltoXn)
/trustlist - För att se listan över spelare som får bygga i din claim
/permissiontrust SpelarNamn - Tillåter en spelare att ge ut trust till din claim till andra spelare (t.ex. /permissiontrust AltoXn)
/containertrust SpelarNamn - Ger en spelare åtkomst till dina kistor och djur
/accesstrust SpelarNamn - Ger en spelare tillgång till dörrar och redstone
/trapped - Om du är fast i någon annans claim och inte kommer ut
/subdivideclaims - Sätter flinten till uppdelnings läge för att dela upp dina claims till mindre områden
/basicclaims - Sätter tillbaka flinten till vanligt läge
/buyclaimblocks Antal - Köper fler claimblocks (t.ex. /buyclaimblocks 100)
/sellclaimblocks Antal - Säljer claimblocks (t.ex. /sellclaimblocks 100)

DESSA KOMMANDON ANVÄNDS I SURVIVAL:
Lås till Kistor, Ugnar etc.:
/cprivate - Låser en kista, ugn etc.
/cmodify Namn - Ger en annan spelare tillåtelse att använda din kista (t.ex. "/cmodify AltoXn").
/cremove - Tar bort låset på din kista.
/cinfo - För att se Information om låset på en kista.
/cpassword Lösenord - Låser en kista med ett lösenord (t.ex. "/cpassword hemligt").
/cunlock Lösenord - Låser upp en lösenordsskyddad kista (t.ex. "/cunlock hemligt").
/chopper on - Gör så att en hopper är låst så att ingen kan öppna, men items kan ändå åka igenom den.
/lwc flag hopper on = Gör så att en hopper kan sätta in saker i en kista.
/lwc mode persist <on/off> = Gör så att man kan använda det senaste kommandot flera gånger.
Jobb:
/jobs - Visar hjälp för vilka jobb kommandon du kan använda.
/jobs browse - Visar vilka jobb som finns tillgängliga.
/jobs info JobbNamn - Visar Information om jobbet JobbNamn (t.ex. "/jobs info Farmer").
/jobs join JobbNamn - För att gå med i jobbet JobbNamn (t.ex. "/jobs join Farmer").
/jobs leave JobbNamn - För att lämna ett jobbet JobbNamn (t.ex. "/jobs leave Farmer").
/jobs stats - För att se hur långt du har kommit i dina jobb.
McMMO:
/mctop - Visar topplistan! dvs de spelare med högst level i sina skills.
/mctop skill - Visar topplistan över den skillen du valt (t.ex. "/mctop taming")
/mcrank - Visar vilken rank du har i topplistan i respektive skill
/mcstats - Visar vilken level du har i varje skill
Ekonomi:
/balance /bal /money - Visar hur mycket pengar du har i spelet.
/balancetop /baltop - Visar de som har mest pengar på servern.
/pay Namn X - Betalar mängden X till spelaren Namn. (T.ex. "/pay AltoXn 1000").
Omröstningar:
/vote day - Startar en omröstning om tiden på kartan ska bli dag (Kräver minst 51% som röstat Ja, spelare som inte röstat alls räknas inte)
/vote night - Startar en omrästning om tiden på kartan ska bli natt. (Kräver 100% som röstat Ja, spelare som inte röstat alls räknas inte).
/vote sun - Startar en omrästning om vädret på kartan ska bli sol. (Kräver 51% som röstat Ja, spelare som inte röstat alls räknas inte)

Factions kommandon som används i PvP :
Alla factions kommandon får inte plats, för att se alla skriv /f help, men här är dom viktigaste...
/f create FactionNamn - För att skapa en faction (t.ex. /f create PvPKings)
/f list - För att se en lista på alla factioner på servern
/f invite SpelarNamn - För att bjuda in spelare till din faction (t.ex. /f invite AltoXn)
/f join FactionNamn - För att gå med i en faction du blivit inbjuden till (t.ex. /f join PvPKings)
/f kick SpelarNamn - För att sparka ut SpelarNamn ur factionen (t.ex. /f kick AltoXn)
/f leave - För att lämna din faction
/f disband - För att ta bort din faction (Bara för faction ledare)
/f claim - För att ta över chunken du står i till din faction
/f enemy FactionNamn - För att bli fiende med FactionNamn (t.ex. /f enemy PvPKings)
/f neutral FactionNamn - För att bli neutral mot FactionNamn (t.ex. /f neutral PvPKings)
/f ally FactionNamn - För att bli allierad med FactionNamn (t.ex. /f ally PvPKings)
/f home - För att teleporteras till ditt faction hem
/ct - För att kolla hur lång tid det är kvar innan du kan använda teleport kommandon igen


OBS ! Vissa kommandon finns inte tillgängliga i alla universum eller i vissa grupper
28 September 2015