1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Regler

Regler
Reglerna på Hemligastugan gäller för alla spelare inklusive staff och ska alltid följas.
Bryter någon spelare mot nån regel ska det rapporteras till Staff så att åtgärder kan tas.
Bryter någon i staff mot regler rapporteras detta till bl0m1 via detta kontaktformulär.
Straff för regelbrott kan variera från Mute, Varning eller Ban beroende på hur grovt regelbrottet är, överklagan kan göras här.
Sverige Rikes Lag gäller.

Minecraft regler:
§1
Allt användande av tredjepartsprogram eller mods avsedda för att fuska är förbjudet (xray mm).
§2 Att använda sig av buggar i spelet med avsikten att skapa fördelar för sig själv eller andra är förbjudet.
§3 Griefing (förstöra) och stöld är förbjudet. PvP är tillåtet men det måste vara samtycke med motspelaren.
§4 Bråk, trakasserier, kränkningar och all form av mobbing är förbjudet. Gäller all sorts kommunikation, såväl chatt som skyltar ingame och även med staff medlemmar och Discord.
§5 Spam samt reklam för andra minecraft servrar är förbjudet, enda undantager är MiniGames servrar.
§6 Spelare får inte utge sig för att vara Admin eller någon annan rank av vår staff. T.ex Tror någon att du är medlem i Staff, säg ifrån att du INTE är det, annars bryter du mot §6.
§7 Staffs rekommendationer skall följas direkt utan dröjsmål, svara staff ifall dom talar till dig, direkt. Staffs rekomendationer gäller alltid, Oavsett vad som står i reglerna.
§7.1 Om Staff har bestämt att något ska vara på ett visst sätt, acceptera det. Dela inte ditt missnöje så att det drabbar övriga spelare/Staff, ingame, serven, eller på Discord etc.
§8 Endast en och samma användare per Minecraft konto. Detta för att underlätta olika överänlskomelser.
§9 Bygg minst 100 block från andra spelare, Större projekt som städer kräver minst 200 block. Kortare avstånd är såklart tillåtet när man har fått lov till det och alla är överens.
§10 Stötande, förolämpande byggnader är förbjudet på hela servern.
§11 Globad chat (/g) används för att dela med sig till alla spelare, längre diskutioner mellan enstaka individer samt privata diskutioner hålls i lokal chatt (/l) eller privata meddelande (/msg).
§12 AFK maskiner är inte tillåtna, detta för att inte en person skall stå AFK vid spawners etc.
§13 All kommunikation i Global chatt sker på Svenska eller Engelska.


RESTRIKTIONER: Låt bli att fylla små områden med massor av djur, laggar servern för att de trängs.


Villkor för att göra en stad officiell med portal:
§1
Endast EN officiell stad per ägare (men flera får vara ägare till samma stad).
§2 Regelhus behövs där stadens särskilda regler finns uppskrivna samt vem eller vilka som är ägare.
Självklart gäller serverns regler, men man kan tex ange hur höga husen får vara, tema/stil/material osv.
§3 Portalbyggnad med tydlig vägledning till stadens regler (ha dem nära eller på samma ställe som portalen).
§4 Minst 5 tomter på minst 15x15 block, antingen tomma eller med färdiga hus för blivande stadsinnevånare.
29 Juli 2017