1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Världar

Världar
Survival
Survival är vårt största och äldsta universum på Hemligastugan, där fokus ligger på PvE och att bygga.
För att komma till detta universum skriver du "/warp survival".

 • PvP är på
 • McMMO används för att skapa en större användarupplevelse
 • Du kan ha jobb, och på så vis tjäna pengar (maxgräns 1 miljon)
 • Eld bränner inte upp block och sprider sig inte
 • Du kan låsa kistor, dörrar och liknande för att ingen obehörig ska komma åt dem
 • Claima ditt område för att skydda dina byggnader
 • Det finns flera shoppar med olika teman för att kunna erbjuda ett stort utbud, denna drivs av servern
 • Spelarna kan själva bygga städer som sedan har en egen portal i spawn
 • Spelarna kan rösta om det ska vara dag eller natt, samt vilket väder det ska vara

Creative
I detta universum har du kreativt läge, vilket innebär att du har oändligt med block och kan flyga.
Här finns även kartan där vi har våra byggtävlingar varje månad, som spelarna röstar på in-game.
För att komma till kartan där byggtävlingarna hålls skriver du "/warp contest".
För att komma till detta universum skriver du "/warp creative".
 • Eld bränner inte upp block och sprider sig inte
 • Claima ditt område för att skydda dina byggnader
22 Januari 2017